Hjem

Foreldrenettverk mot mobbing sitt overordnete mål er å styrke og sikre at det etableres ordninger og systemer i Norge slik at elever som opplever utrygt læringsmiljø og mobbing i norsk skole skal få den hjelpen de trenger, og at systemene i Norsk skolesystem er bygd opp på en slik måte at elevers rettssikkerhet er ivaretatt.

Advertisements